top of page

PRIVACYVERKLARING

 

Zodra je onze website www.muziektheaterdekanaalstreek.nl bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan contact op met ons.

 

We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 mei 2023.

 

Inhoudsopgave

Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?

Wie gebruikt je gegevens?

Van wie gebruiken we gegevens?

Hoe komen we aan je gegevens?

Welke gegevens van je gebruiken we?

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

Hoelang bewaren we je gegevens?

Met wie delen we je gegevens?

Waar slaan we je gegevens op?

Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?

Wat mag je van ons vragen?

Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

Welke cookies gebruiken we?

Wat doen we met gegevens van minderjarigen?

Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

 

1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe? Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

2. Wie gebruikt mijn gegevens? Muziektheater de Kanaalstreek is verantwoordelijk voor de website www.muziektheaterdekanaalstreek.nl en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn: Muziektheater de Kanaalstreek zonnedauw 1 9561DS ter apel 40037470

 

3. Van wie gebruiken we gegevens? We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

 

4. Hoe komen we aan je gegevens? We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra je: onze website bezoekt een account aanmaakt gegevens invult op onze website gegevens invult op onze website contact opneemt met ons via mail, telefoon of op andere manier

 

5. Welke gegevens gebruiken we van je? We maken gebruik van de volgende gegevens: naam geslacht woonadres of vestigingsadres e-mailadres telefoonnummer betaalgegevens leeftijd fotomateriaal financiële gegevens filmmateriaal

 

6. Waarvoor gebruiken we je gegevens? We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken: we gebruiken je gegevens omdat we je als klant de beste service willen geven en we dat zonder die informatie niet kunnen doen

 

7. Hoelang bewaren we je gegevens? We bewaren je persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. Zolang je bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we je gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wil je meer weten over hoelang we specifieke gegevens van je bewaren, neem dan contact met ons op.

 

8. Met wie delen we je gegevens? Je persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt. We zullen je persoonsgegevens nooit met anderen delen.

 

9. Waar slaan we je gegevens op? We verwerken je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook je gegevens binnen de EER opslaan. In sommige gevallen worden je persoonsgegevens buiten de EER verwerkt. De regels in die landen bieden helaas niet altijd dezelfde bescherming van persoonsgegevens als in Nederland. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat je persoonsgegevens in dat geval net zo goed beschermd worden als hier. Dat hebben we gedaan door afspraken te maken met degenen die met je gegevens buiten de EER omgaan. Zo blijven je gegevens veilig. Heb je hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.

 

10. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons? We hebben er veel aan gedaan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Je gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens alleen worden handen van anderen terechtkomen. Je gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op.

 

11. Wat mag je van ons vragen? Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor je op een rijtje. Recht op informatie We moeten je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van je verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan. Recht op inzage Je mag ons altijd vragen om je gegevens die we van je hebben in te zien. Recht op correctie Je mag ons vragen om je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn. Recht om bezwaar te maken Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kun je bij ons aangeven dat je niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website. Recht op dataportabiliteit Ben je klant bij ons of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag je ons vragen om je de digitale gegevens te sturen die we van je hebben. Zo kun je die gegevens overdragen aan een andere organisatie als je dat wenst. Recht op beperking Je mag ons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen je gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken. Recht om vergeten te worden Je mag ons vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we je gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst. Recht om een klacht in te dienen Je mag een klacht indienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. Heb je een klacht dan lossen we die graag voor je op. Neem daarvoor contact op met ons. Ook mag je je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag je ook naar de rechter stappen. In dat geval is het de rechtbank in de vestigingsplaats van Muziektheater de Kanaalstreek die je klacht gaat behandelen. Hoe dien ik een aanvraag of klacht in? Stuur je aanvraag of klacht naar ons via bestuur@muziektheaterdekanaalstreek.nl. We verwerken je aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is je aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op. We kunnen je vragen om je te identificeren. In dat geval vragen we bij je gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

 

12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring? Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring.

 

13. Welke cookies gebruiken we? Je kunt zelf aangeven welke gegevens we van je mogen gebruiken. Heb je ons toestemming gegeven voor het personaliseren Je kunt zelf aangeven welke gegevens we van je mogen gebruiken. Heb je ons toestemming gegeven voor het personaliseren van je profiel op basis van je surf- en zoekgedrag, dan kunnen we onze website speciaal op jou instellen zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. We doen dit met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan onze website geplaatst wordt op je hardware. We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: functionele cookies, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie geanonimiseerde analytische cookies, om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en populaire onderwerpen

 

14. Hoe wat doen we met gegevens van minderjarigen? We richten ons met onze website of als organisatie niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Ben je bij je bezoek aan onze website of webshop minderjarig, dan gaan we ervan uit dat je voor je bezoek deze toestemming hebt gekregen.

 

15. Heb je een vraag over deze privacyverklaring? Heb je een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar bestuur@muziektheaterdekanaalstreek.nl. We helpen je graag.

Algemene voorwaarden muziektheater de kanaalstreek

 

E-mail: bestuur@muziektheaterdekanaalstreek.nl

Website: www.muziektheaterdekanaalstreek.nl

1. muziektheater de kanaalstreek: muziektheater de kanaalstreek, gevestigd te ter apel onder KvK nr. 40037470. 2. Klant: degene met wie muziektheater de kanaalstreek een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: muziektheater de kanaalstreek en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens muziektheater de kanaalstreek.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van

  derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 4 - Prijzen

 1. Alle prijzen die muziektheater de kanaalstreek hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die muziektheater de kanaalstreek hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan muziektheater de kanaalstreek te allen tijde wijzigen.

 3. Partijen komen voor een dienstverlening door muziektheater de kanaalstreek een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 4. muziektheater de kanaalstreek is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient muziektheater de kanaalstreek de klant tijdig te laten

  weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten

  vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 7. muziektheater de kanaalstreek heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal muziektheater de kanaalstreek prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met muziektheater de kanaalstreek op te zeggen indien hij niet

  akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn

 1. muziektheater de kanaalstreek mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 1 maand na levering te hebben voldaan.

 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het

  overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat muziektheater de kanaalstreek de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

 4. muziektheater de kanaalstreek behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 - Betalingen en betalingstermijn

 1. Producten worden direct afgerekend.

 2. muziektheater de kanaalstreek mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een dienst een aanbetaling tot

  50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

 3. De klant moet declaraties binnen 1 maand na factuurdatum aan muziektheater de kanaalstreek betalen, tenzij partijen

  hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

 4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het

 1. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat muziektheater de kanaalstreek de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

 2. muziektheater de kanaalstreek behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst.

Artikel 8 - Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is muziektheater de kanaalstreek gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan muziektheater de kanaalstreek.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag muziektheater de kanaalstreek zijn verplichtingen opschorten totdat de klant

  aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

  van muziektheater de kanaalstreek op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door muziektheater de kanaalstreek, dan

  is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan muziektheater de kanaalstreek te betalen.

Artikel 9 - Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is muziektheater de kanaalstreek gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

 2. muziektheater de kanaalstreek roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan muziektheater de kanaalstreek, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Artikel 14 - Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

  het product niet is gebruikt
  het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.) de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
  het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
  het product geen los tijdschrift of losse krant is
  het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
  de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien

 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
  zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via bestuur@muziektheaterdekanaalstreek.nl,

 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via bestuur@muziektheaterdekanaalstreek.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van muziektheater de kanaalstreek, www. muziektheaterdekanaalstreek.nl, kan worden gedownload.

 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan muziektheater de kanaalstreek, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 15 - Vergoeding van bezorgkosten

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan muziektheater de kanaalstreek heeft geretourneerd, dan zal muziektheater de kanaalstreek eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van muziektheater de kanaalstreek voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 16 - Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Artikel 18 - Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 19 - Retentierecht

 1. muziektheater de kanaalstreek kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van muziektheater de kanaalstreek heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan muziektheater de kanaalstreek.

 3. muziektheater de kanaalstreek is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 20 - Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan muziektheater de kanaalstreek te verrekenen met een vordering op muziektheater de kanaalstreek.

Artikel 21 - Eigendomsvoorbehoud

 1. muziektheater de kanaalstreek blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van muziektheater de kanaalstreek op grond van wat voor met muziektheater de kanaalstreek gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan muziektheater de kanaalstreek zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden

  of anderszins bezwaren.

 4. Indien muziektheater de kanaalstreek een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als

  ontbonden en heeft muziektheater de kanaalstreek het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 22 - Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij muziektheater de kanaalstreek, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft muziektheater de kanaalstreek het

 1. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft muziektheater de kanaalstreek het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

 2. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan muziektheater de kanaalstreek kan tegenwerpen.

Artikel 23 - Levertijd

 1. De door muziektheater de kanaalstreek opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van muziektheater de kanaalstreek.

 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij muziektheater de kanaalstreek niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 24 - Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 25 - Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 26 - Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan muziektheater de kanaalstreek niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan muziektheater de kanaalstreek, bij gebreke waarvan muziektheater de kanaalstreek niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 27 - Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

  geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van muziektheater de kanaalstreek die bij de klant aanwezig zijn
  zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 2. De klant geeft op eerste verzoek van muziektheater de kanaalstreek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 29 - Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 31 - Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor muziektheater de kanaalstreek enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,

 1. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 2. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Artikel 33 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. muziektheater de kanaalstreek voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. muziektheater de kanaalstreek heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat muziektheater de kanaalstreek tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat muziektheater de kanaalstreek tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 34 - Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan muziektheater de kanaalstreek.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert muziektheater de kanaalstreek de betreffende bescheiden.

 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door muziektheater de kanaalstreek redelijkerwijs verlangde

  informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 36 - Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen muziektheater de kanaalstreek en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van _________________ maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-schrijding van deze termijn moet de klant muziektheater de kanaalstreek schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 37 - Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

 1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen.

 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

 4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

Artikel 40 - Geheimhouding

1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van muziektheater de kanaalstreek ontvangt geheim. 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende muziektheater de kanaalstreek waarvan de klant weet of

 1. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende muziektheater de kanaalstreek waarvan de klant weet of redelijker-wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan muziektheater de kanaalstreek schade kan berokkenen.

 2. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.

 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 41 - Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

  is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
  is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van muziektheater de kanaalstreek waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 42 - Vrijwaring

De klant vrijwaart muziektheater de kanaalstreek tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door muziektheater de kanaalstreek geleverde producten en/of diensten.

Artikel 43 - Klachten

 1. De klant dient een door muziektheater de kanaalstreek geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant muziektheater de kanaalstreek daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen muziektheater de kanaalstreek uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat muziektheater de kanaalstreek in staat is hierop adequaat te reageren.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat

  muziektheater de kanaalstreek gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 44 - Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan muziektheater de kanaalstreek.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling muziektheater de kanaalstreek ook

  daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 45 - Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als muziektheater de kanaalstreek een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk

Als muziektheater de kanaalstreek een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan muziektheater de kanaalstreek

verschuldigd zijn.

Artikel 46 - Aansprakelijkheid muziektheater de kanaalstreek

 1. muziektheater de kanaalstreek is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien muziektheater de kanaalstreek aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. muziektheater de kanaalstreek is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien muziektheater de kanaalstreek aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 47 - Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van muziektheater de kanaalstreek vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 48 - Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer muziektheater de kanaalstreek toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door muziektheater de kanaalstreek niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat muziektheater de kanaalstreek in verzuim is.

 3. muziektheater de kanaalstreek heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien muziektheater de kanaalstreek

  kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 49 - Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van muziektheater de kanaalstreek in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan muziektheater de kanaalstreek

  kan worden toegerekend in een van de wil van muziektheater de kanaalstreek onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van muziektheater de kanaalstreek kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor muziektheater de kanaalstreek 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat muziektheater de kanaalstreek er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. muziektheater de kanaalstreek is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 50 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Artikel 51 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. muziektheater de kanaalstreek is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal muziektheater de kanaalstreek zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

  zeggen.

Artikel 52 - Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van muziektheater de kanaalstreek.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel undefined - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat muziektheater de kanaalstreek bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel undefined - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar muziektheater de kanaalstreek is gevestigd / praktijk houdt /

  kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 10 mei 2023.

bottom of page